Naturvårdsprojekt

En del i det kommunala naturvårdsarbetet är att driva naturvårdsprojekt. Projekten kan till exempel handla om att ta fram informationsfoldrar, förbättra naturstigar eller inventera värdefull natur.

Många av kommunens projekt är medfinansierade av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-och LOVA-bidrag. Kommuner, ideella föreningar och organisationer kan också söka bidraget.

Mer information om bidraget finns hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Östergötlands hemsida Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om ett specifikt projekt är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad