Mjölby kommun

Välkommen till årets 6-årsyra!

Välkommen på en musikalisk yra med Mjölby kommuns alla förskoleklasser!

Övriga medverkande från kulturskolan:
Kören Canzonettan
Brasslek
Stråklek
Träblåslek
Kulturskolans lärare

Mjölby ishall, måndag 23 maj klockan 18

Gratis inträde!

Publicerad