Avfallsplan för Mjölby kommun, samråd och utställning

Avfallstrappa med trappsteg i olika färger, ovanför trappan finns en kundvagn, en t-shirt, en låda tomflaskor, en brasa och en spade. I trappan står orden minimera, återanvända, återvinna, energiutvinna och deponera

Alla kommuner ska ha en avfallsplan. Innan en avfallsplan antas ska kommunen samråda med fastighetsägare och ställa ut planen, så att kommuninvånarna får möjlighet att tycka till om dess innehåll.

Avfallsplanens innehåll

Innehållet i denna avfallsplan utgör grunden för hur avfallshanteringen i Mjölby kommun kan bidra till att uppnå några av de 17 globala målen i Agenda 2030. Agenda 2030 är den FN-resolution som ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030.

Grunden i avfallshanteringen utgörs av EU:s prioriteringsordning för avfall, som beskrivs närmare avfallsplanen. Utifrån denna prioriteringsordning delas målen i Mjölby kommuns avfallsplan in i tre fokusområden:

  • minska mängden
  • återvinna
  • minska farligheten.

Varje fokusområde innehåller i sin tur tre mål. För att uppfylla målen beskrivs ett antal åtgärder som ska genomföras.

Inlämning av synpunkter

Synpunkter på avfallsplanen kan du lämna via en e-tjänst, senaste dag för synpunktsinlämning är den 31 december 2021.

Synpunktsinlämning avfallsplan - Mjölby kommun (mjolby.se) Länk till annan webbplats.

Förslag till avfallsplan

Denna utställning består av tvp dokument, dels en förenklad version och dels en remissversion av avfallsplanen i sin helhet.

Förenklad avfallsplan

Förenklad avfallsplan för utskrift Pdf, 333 kB.

Avfallsplan, remissversion för utskrift Pdf, 3 MB.

Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta Jenny Persson

Kontakt

Miljöingenjör

Jenny Persson

Telefon: 010-234 5914

jenny.persson@mjolby.se