Mjölby kommun

Du har rätt att bestämma över ditt eget liv

Nu är det dags att ta snacket om hedersrelaterat våld och förtryck. Många barn och ungdomar känner inte till sina rättigheter och vet därför inte om och när de blir utsatta för hedersförtryck.

”Ta snacket” är en kampanj som vänder sig till barn och unga i syfte att öka kunskapen och medvetenheten kring sina rättigheter. Kampanjen vänder sig också till vuxna som möter barn eller unga i arbetslivet, föreningslivet eller i andra sammanhang. "Ta snacket" pågår 22-28 november i samband med en ”En vecka fri från våld”.

Under veckan kommer skolorna och fritidsgårdarna att anordna olika sorters aktiviteter. Bland annat ska Hoshi Kafashi besöka gymnasieskolorna och föreläsa om hedersrelaterat våld och förtryck. Han har mångårig erfarenhet och stor sakkunskap kring ämnet.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar ofta om hot som begränsar en ung persons liv. Det kan handla om att inte få välja partner, hur du klär dig eller vad du vill göra på din fritid. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över familjen och riskerar att straffas fysiskt. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

Det kan kännas svårt och skamligt att prata om vad som händer inom ens familj, men på socialtjänsten kan du få hjälp och stöd i att leva ett liv utan kontroll och hot.

Här kan du få stöd och hjälp

Läs mer om det stöd och hjälp Mjölby kommun erbjuder, Hedersproblematik

Rädda barnen har en stödchatt för barn och unga, Kärleken är fri Länk till annan webbplats.

På kampanjwebben finns material och stöd för att prata med barn och unga om rättigheter, Ta snacket Länk till annan webbplats.

En målad asfalt där det står Du bestämmer över ditt eget liv.

Publicerad