Stöd till dig som vuxen

Om du behöver stöd i vardagen kan du vända dig till Mottagning Enhet Vuxen. Stödet kan exempelvis gälla missbruk eller andra beroendefrågor.

Mottagningen vänder sig till dig som är över 20 år och inte redan har en handläggare på enheten. Du kan vända dig till oss om du vill ansöka om stöd.

Om du är orolig över en vuxen person kan du lämna en orosanmälan till socialtjänsten. Oro kan gälla missbruk, beroende, våld eller allvarliga riskbeteenden. Om du anser att faran är akut ska du ringa 112.

Kontakt

Mottagning Enhet Vuxen

Telefontider för att nå mottagningen

Måndag: 8-10

Tisdag: 8-10

Onsdag: 8-10 och 13-15

Torsdag: 8-10 och 13-15

Fredag: 8-10

Telefon: 010-234 56 56

E-post: mottagningenhetvuxen@mjolby.se


Om du vill göra en orosanmälan på en vuxen person ringer du kommunens växel.

Telefon: 010-234 50 00


Kontakt utanför kontorstid hänvisar vi till sociala jouren i Linköping.

Telefon: 013-20 75 26

Senast publicerad