Mjölby kommun

Digitalt stöd för anhöriga

Ett digitalt anhörigstöd lanseras i Mjölby kommun på Nationella anhörigdagen den 6 oktober. Mjölby blir första kommun i Östergötland att erbjuda denna tjänst för sina medborgare.

Sedan tidigare erbjuder Mjölby kommun anhörigstöd för personer som vårdar eller stödjer en närstående. Det handlar om personer som är äldre, långvarigt sjuka, funktionsnedsatta och personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik.

Nu kompletteras kommunens anhörigstöd med ett digitalt anhörigstöd och en digital vägvisare kring demens. Tjänsterna gör det möjligt att ta del av information, vägledning och råd dygnet runt.

Anhöriga har ett stort behov av att få information och stöd för att hantera den ofta komplexa situation de befinner sig i på bästa sätt. Med hjälp av det här digitala stödet kan de hitta andra i samma situation och ta del av nyheter, forskning och utbildningar. Det känns fantastiskt att vi nu kan erbjuda detta nätverk till våra medborgare, säger Annelie Rydell, anhörigkonsulent i Mjölby kommun.

Det digitala anhörigstödet består av två delar. Tjänsten En bra plats är en samlingsplats för information, råd och stöd samt erfarenhetsutbyte med andra anhöriga. Demenslotsen är en digital vägvisare som guidar anhöriga genom sjukdomsförloppet. Flera kommuner är sedan tidigare anslutna till tjänsterna.

Att vara anhörig - viktigt och komplext

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Anhöriga är ovärderliga och har möjlighet att påverka och skapa en bättre situation både för den närstående och för sig själva. Även om anhöriga gärna hjälper sin närstående kan de själva behöva stöd och hjälp.

Många drar sig för att söka stöd i tid. Det kan bero på att man känner osäkerhet, inte vill visa sig svag eller att man skäms över sin situation. Tack vare att göra stödet mer tillgängligt och anonymt hoppas vi fler vågar ta hjälp i tid. Vår förhoppning är att denna samlingsplats gör att anhöriga känner sig mindre ensamma och tryggare i sin situation, berättar Annelie

Idag ger 1,3 miljoner anhöriga någon typ av omsorg till en medmänniska, dessa anhöriga står för 75 procent av all omsorg som utförs i hemmet.

Digital vägvisning vid demenssjukdom

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt, vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen.

Idag beräknas 130 000 till 150 000 personer i Sverige ha en demenssjukdom, och varje år insjuknar 20 000–25 000 personer.

En demenssjukdom har ofta ett förlopp på cirka 10-15 år och under den tiden hinner anhöriga ställas inför många frågor och ibland svåra situationer. Demenslotsen har utvecklats utifrån anhörigas behov av information och när man behöver den.

Det kan vara svårt att ta till sig all information kring sjukdomen på en gång. Tack vare Demenslotsen portioneras informationen ut längs resans gång, beroende på var den närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp, säger Anna Bodén, demenssjuksköterska i Mjölby kommun.

Om tjänsterna:

  • Tjänsterna erbjuder stöd och information till anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser.
  • Informationen är nationellt övergripande, men även specifik för anhöriga i Mjölby kommun.
  • Tjänsterna är kostnadsfria för kommuninvånare. Man får tillgång till tjänsterna genom att logga in med sitt personnummer eller med en kod via ett aktiveringskort som man får av kommunen.
  • För den som vill finns det möjlighet att vara anonym.

Läs mer om det digitala anhörigstödet i Mjölby kommun.

För mer information och kontakt

Annelie Rydell, anhörigkonsulent
010-234 59 27
annelie.rydell@mjolby.se

 

Anna Bodén, demenssjuksköterska
010-234 57 02
anna.boden@mjolby.se

Exempelbild

Publicerad