Mjölby kommun

Tänk säkert -informationssäkerhetsmånad

Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer. Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga. Genom enkla åtgärder kan du göra smarta saker säkra.

Vilken information har du som är värdefull? Finns det några risker med hur du hanterar den? Personnummer, lösenord, kortuppgifter, passnummer, fotografier, kvitton, avtal och affärsinformation är exempel på viktig information vare sig den är din, din familjs eller en kunds information, om du har företag.

Smarta saker

Idag är smarta enheter, såsom robotdammsugare och smarta högtalare, vanliga i hemmet. Dessa enheter kan innehålla säkerhetsbrister. Bristerna kan utnyttjas för att få tillgång till värdefull information, till exempel lösenord eller kortuppgifter, eller för att få tillgång till extra datorkraft.

Okända länkar

Genom att klicka på okända länkar kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Eller så kan någon få tag i dina kortuppgifter och tömma ditt konto. Andra följder av att klicka på okända länkar kan vara att internetanslutningen slutar att fungera, att datorn drabbas av virus eller till och med går sönder.

Starka lösenord skyddar

Uppdatera och skydda din dator och smarta enheter med starka lösenord. Kolla upp webbsidor och appar innan du anger dina kortuppgifter. Var försiktigt med vilka länkar du trycker på. Fundera också på hur du lagrar information och vilka uppgifter du behöver ha tillgång till när strömmen går.

Ge aldrig ut värdefull information till någon som kontaktar dig och till exempel utger sig för att ringa fårn en myndighet. Starka lösenord och andra tekniska åtgärder räcker inte om du inte har ett säkert beteende.

Kampanjen Tänk säkert

I oktober arrangeras varje år EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och polisen kampanjen"Tänk säkert". Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Tänk säkert Länk till annan webbplats. (msb.se)

Checklistor

 • Dela inte lösenord med någon annan.
 • Spara inte lösenord i webbläsaren. Om någon använder din dator kan personen se alla dina lösenord.
 • Byt bara lösenord om du tror att det har blivit röjt. Med ständiga lösenordsbyten ökar risken att man väljer lösenord som är lätta att komma ihåg, vilket för det mesta är samma sak som ett svagt lösenord.
 • Undvik att logga in på tjänster via Facebook.
 • Byt lösenord om du blir bestulen på en enhet.
 • Lämna aldrig ifrån dig koder.
 • Logga aldrig in på en tjänst via någon annans enhet.
 • Använd unika lösenord för olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster.
 • Använd långa lösenord, gärna en lösenordsfras som är lätt att minnas.
 • Aktivera flerfaktorinloggning där det går.

Säkra dina lösenord Länk till annan webbplats. (msb.se)
Så skapar du säkra lösenord på enkelt sätt Länk till annan webbplats. (internetkunskap.se)

 • Granska mejlet noga innan du öppnar en bifogad fil eller klickar på en länk. Är meddelandet förväntat? Brukar avsändaren uttrycka sig på det här sättet?
 • Klicka inte om meddelandet innehåller uppmaningar om att: lämna ifrån dig kort- eller kontonummer eller lösenord, ladda ner bilagor eller programvara eller att du ska agera snabbt.
 • Om du fattar misstankar bör du verifiera avsändaren via andra kanaler än de som anges i utskicket eller avstå från att öppna eller klicka. Om du är anställd i en organisation ska du kontakta din it-funktion.

Skydda dig mot nätfiske Länk till annan webbplats. (Film på Polisens Youtube-kanal)
Skydda dig mot nätfiske och skadlig kod Länk till annan webbplats. (msb.se)
Så undviker du att bli lurad av nätfiske Länk till annan webbplats. (internetkunskap.se)
Tänk säkert och skydda dig mot Vishing Länk till annan webbplats. (polisen.se)

 • Lämna aldrig ut din e-legitimation eller koder från bankdosan till någon som oväntat kontaktar dig
 • Låt aldrig någon annan logga in med din e-legitimation åt dig
 • Be att få ringa upp eller lägg på luren om du blir osäker på någon som kontaktar dig
 • Logga aldrig in med din e-legitimation på uppmaning av någon annan
 • Läs alltid vad du signerar i applikationen eller på nätet innan du skriver under

Säkra din e-legitimation Länk till annan webbplats. (msb.se)
Hur säker är din e-legitimation? Länk till annan webbplats. (internetkunskap.se)
Hur säkert är bank-id? Länk till annan webbplats. (internetkunskap.se)
Därför är ditt bank-id alltid säkrare än ett lösenord Länk till annan webbplats. (Internetstiftelsens Youtube-kanal)

Säkerhetskopiera allt viktigt! Föreställ dig att du blir utsatt för en attack. Vad har du råd att förlora? Genom att ha kopior på en extern hårddisk, eller i en säker molntjänst, kan du vara trygg med att du alltid har backup på det viktigaste och mest värdefulla.

 • Ha en säkerhetskopia i form av exempelvis USB-minne, extern hårddisk, databas eller molntjänst
 • Säkerhetskopiera ofta och med jämna mellanrum
 • Testa din säkerhetskopia i förväg, så du vet hur du ska göra om du behöver återställa information
 • Koppla ur din säkerhetskopia från din dator mellan kopieringarna

Säkerhetskopiera och säkra din information Länk till annan webbplats. (msb.se)

händer som hålls över tangenterna på en laptop

Publicerad