Mjölby kommun

Krisberedskapsvecka - nu övar vi i köken!

Varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en informationskampanj i hela landet för att öka människors motståndskraft inför olika typer av samhällskriser som kan uppstå. För att stärka kommunens krisberedskap deltar Mjölby kommun med en övning i köken på våra förskolor och skolor.

Måltidsservice har arbetat fram olika krisscenarios och ska nu öva dessa under krisberedskapsveckan för att säkerställa att alla får en fullgod måltid även om:

  • det är elavbrott i köket
  • varubilen kan inte komma till köket

De måltider som lagas under övningarna serveras sedan till lunch i förskolorna och skolorna. De elever som har specialkost kommer att serveras det under krisberedskapsveckan också.

Vi serverar 5 500 luncher varje dag

Livsmedelsförsörjning är ett av de områden som kommunen behöver ha en beredskap kring så att vi kan fortsätta erbjuda måltider till de som behöver det. Varje dag lagar vi cirka 5 500 luncher till förskolebarn, grundskoleelever, gymnasieelever och till äldre som bor i särskilt boende eller hemma. I måltidsservice är det är cirka 70 medarbetare i form av kockar, måltidsbiträden och driftchefer som ser till att våra 34 kök fungerar med leveranser, utrustning i köken, bemanning med mera.

I år genomförs krisberedskapsveckan under vecka 39 (27 september - 3 oktober) i hela Sverige.

Kontakt

Måltids- och lokalvårdschef Marie-Louise Nydahl
Telefon: 010-234 5877
E-post: marie-louise.nydahl@mjolby.se

En kock häller av vattnet från en kastrull med kokande broccoli.

Publicerad