Mjölby kommun

Gång- och cykelväg Vadstenagatan i Skänninge

I slutet av vecka 36 räknar vi med att komma igång med byggnationen av en ny gång- och cykelväg på Vadstenagatan i Skänninge. Den blir på den södra sidan av Vadstenagatan mellan Ringgatan och infarten till Väderkvarnsbackens område, och samtidigt breddar vi den befintliga gångbanan.

Möjligheterna att kunna gå och cykla till fler målpunkter i Skänninge kommer bli ännu bättre, vilket vi hoppas våra kommuninvånare ska uppskatta. Arbetet beräknas pågå under hösten.

Vi ber förbipasserande sänka hastigheten vid platsen för att skapa en trygg och säker arbetsplats för personalen som jobbar där.

Exempelbild

Publicerad