Mjölby kommun

Mjölby kommun förnyar spillvattenledningar

Under nästa vecka kommer Mjölby kommun att förnya cirka en kilometer spillvattenledning som går genom Egebylundsområdets hagmarker. Arbetet kommer att ske schaktfritt genom så kallad relining.

Arbetet kommer att påbörjas under torsdagen den 2 september och genomföras av Aarsleff Rörteknik AB. Under arbetets gång kan tillfällig lukt av plast uppstå. Lukten kan uppfattas som skarp men är ofarlig. Det kan även uppstå vit rök som kan uppfattas som brandrök men det är enbart vattenånga.

Arbetet kommer att genomföras så att allmänheten inte påverkas. Vatten och avlopp kan användas som vanligt.

Exempelbild

Publicerad