Mjölby kommun

Så jobbar kommunen för en starkare landsbygd

På flera platser i kommunen finns det lokala utvecklingsgrupper på landsbygden. Syftet med grupperna är att skapa en mer levande landsbygd.

Det finns tio utvecklingsgrupper i kommunen: Västra Harg, Sya, Normlösa, Skeppsås, Vallerstad, Väderstad, Hogstad, Hjärtat i Mantorp, Bjälbo och Kolstad. Mjölby kommun har samverkat med byalagen sedan 2002.

– Vi månar mycket om vår landsbygd, den är viktig för oss, säger Annelie Ahlström, landsbygdssamordnare i Mjölby kommun och framhåller vikten av en levande landsbygd med skolor och lanthandel.

Som landsbygdssamordnare är hon kontaktperson åt byalagen och vägleder dem vidare.

Mjölby kommun träffar ordförande i respektive utvecklingsgrupp en gång per år för att diskutera kommunfrågor. Det kan handla om kommunikationer, utvecklingsfrågor och större arrangemang.

Vartannat år besöker politiker och kommundirektören bylagen för att diskutera utvecklingsfrågor och vartannat år bjuder kommunen in dem till Stadshuset.

Bygdepeng och Leader Folkungaland

Byalagen har möjlighet till att ansöka om medel och bidrag. De kan exempelvis ansöka om medel för förbättringar och utveckling på respektive ort. I nuläget avsätter kommunstyrelsen 250 000 kronor till landsbygdsutveckling varje år.

De kan även ansöka om en bygdepeng, en summa på 8 000 kronor, från länsstyrelsen, Region Östergötland och Mjölby kommun.

Bygdepengen kan gå till möteslokaler, utskick, information och mindre arrangemang.

Ett annat sätt att utveckla bygden är genom Leader Folkungaland. De arbetar för samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi.

Läs mer om Leader Folkungaland

Läs om byalagen i kommunen

Gul åkermark och en blå himmel med moln.

För närvarande avsätter kommunstyrelsen 250 000 kronor till landsbygdsutveckling varje år.

Publicerad