Mjölby kommun

Anpassade restriktioner från den 15 juli

Ett antal restriktioner anpassas från och med torsdag den 15 juli. Fortfarande gäller smittskyddsåtgärder och begränsningar.

Ändringarna sker enligt steg 3 i regeringens plan för hur råd och restriktioner med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Följande anpassningar införs den 15 juli:

  • Kommunernas möjlighet att förbjuda tillträde för allmänheten till vissa platser där trängsel kan uppstå upphävs.
  • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap.
  • Regeringen har även beslutat att passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort.

För att planen för avveckling av restriktioner ska kunna fortgå krävs att smittspridningen och trycket på sjukvården hålls nere och att vaccinationsgraden fortsätter att öka.

Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta inför nu Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.

Krisinformation.se:
Coronapandemin: Detta gäller just nu Länk till annan webbplats.
Så ska restriktionerna avvecklas Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna: Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten: Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse  Länk till annan webbplats.

Klotformat rosafärgat virus med taggar runt om.

Publicerad