Syfte och mål

Mjölby kommun analyserar förutsättningarna för att etablera ett "Upplevelsecenter för mat" i kommunen. Upplevelsecentret ska erbjuda så intressanta utställningar och evenemang att besökare lockas från hela landet. Syftet med centret är dels att öka kompetensen kring den svenska livsmedelsproduktionen och - försörjningen hos allmänheten och dels utveckla besöksnäringen i Mjölby kommun och Östergötland.

Interaktiv skärm som en person pekar på.

Kanske kommer interaktiva skärmar att användas i utställningarna på Upplevelsecenter för mat.


I projektet arbetar kommunen för att skapa flera formella och informella nätverk mellan företag, politiker och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå. I nätverken skapas en gemensam vision kring upplevelsecentret och en målbild av hur det ska utformas. Samtliga parter skapar även en förståelse kring hur var och en kan bidra till dess förverkligande.

Konkreta mål som nuvarande delprojekt vill uppnå:

  • 10 st tvärsektoriella nätverksmöten skall ha genomförts
  • 50 nya tvärsektoriella kontakter skall ha etablerats
  • 2 studieresor till nationella eller internationella besöksmål har genomförts
  • 5 st gemensamma arbetsplaner för upplevelsecentrum skall ha utarbetats
  • 10 gemensamma utmaningar skall ha identifierats, dessa skall möjliga lösningar ha identifierats.

Syftet med projektet på längre sikt är att "Upplevelsecenter för mat" byggs i Väderstad och blir ett självklart matcentrum i Sverige och ett nationellt besöksmål. Upplevelsecentret kan förklaras ur tre perspektiv.

Potatislandet

Det kommer att finnas tematiserade utställningar för såväl stora som små, exempelvis matens betydelse för hälsan, interaktiva utställningar, temapaviljonger, prova-på kök, världens mat, miljö och hållbarhet.

Klicka gärna på bilderna för förstoring.

En del i Upplevelsecenter för mat kan vara potatislandet med målet att öka besöksnäringen. Innehåller exempelvis prova-på-kök, temapaviljonger, interaktiva utställningar.

Skyltfönstret

Skyltfönstrets syfte är att öka kunskapen om svensk livsmedelsproduktion- och försörjning. Här ingår exempelvis skyltfönster för Vreta kluster, framtidens restauranger, matlaboratorier, smaktester, matens betydelse för hälsan, miljö- och hållbarhet samt olika aktiviteter.

Här ska man som besökare få kunskap om den senaste forksningen inom livsmedel och kunna delta aktivt och bidra till datainsamlingen för olika forskningsprojekt. Målet är att skapa en forskningsplattform till vilken medborgare och akademien har tillgång för att gemensamt skapa medborgarnära forskning.

En del i Upplevelsecenter för mat är skyltfönstret som kan innehålla interaktiva utställningar, information om forskningsrön kopplat till mat, matens betydelse för hälsa.

Faciliteter

Reception, möteslokaler, shopping, restauranger och hotell är delar som utgör själva besökscentret som fylls med innehåll av ovan nämnda delar.

Det tredje område innehåller till exempel reception, möteslokaler, shopping, restauranger och hotell.
Europeiska Unionens flagga.

Kontakt

Marknad- och kommunikationschef

Eva Rådander

Telefon: 010 - 234 51 13

eva.radander@mjolby.se

Projektkoordinator

Caroline Davidsson

Telefon: 0702-471 043

caroline.davidsson@mjolby.se