Mjölby kommun

Upplevelsecenter för mat

Arbetet i projektet "Upplevelsecenter för mat" fortsätter. Nu har sju arbetsgrupper bildats för att konkretisera samarbetspartnernas idéer samtidigt som ett välbesökt introduktionsmöte har genomförts.

Förutom att projektgruppen gick igenom nuläge och den fysiska planeringen vid introduktionsmötet så gästades man även av utvecklingsledaren Susanna Butterman, från "World Food Center" i Nederländerna, som berättade hur deras projekt utvecklas.

Per Frankelius, Agtech 2030, bidrog med en översiktlig bild av livsmedelskedjan där samtliga deltagare fick placera sin logotyp och även presentera sin motivering till deltagande i "Upplevelsecentrum för mat". Stämningen var mycket inspirerande och känslan som de flesta tog med sig från mötet var framtidstro och kreativitet.

– Väderstad ABs uppdrag är att hjälpa världens lantbrukare att producera mer mat av hög kvalitet till en växande befolkning, säger Susanne Dalskog, kommunikationschef Väderstad AB. Vi har stöttat Mjölby kommuns idé om ett upplevelsecentrum från projektets början och vi är nu glada att se den stora uppslutningen av aktörer, och det stora engagemang som projektet skapar kring forskning och nya tekniker kopplat till livsmedelsproduktion.

Arbetsgrupper

Projektet fortsätter nu att jobba i mindre arbetsgrupper för att konkretisera idéerna som samarbetsaktörerna vill förverkliga på plats i Väderstad. Arbetsgrupperna är indelade i följande teman:

  • Mat i cirkulära flöden
  • Logistik och infrastruktur
  • Mat som besöksmål
  • Innovativ och spännande teknik
  • Mat kopplad till rörelse och hälsa
  • Morgondagens livsmedel och lantbruk
  • Väderstad som besöksmål

Parallellt med utvecklingsarbetet av ”Upplevelsecenter för mat” siktar projektgruppen framåt och planerar åren fram till byggstart. Tillsammans med offentliga aktörer i regionen undersöks gemensamma projektmöjligheter på såväl nationell, som internationell, nivå. Vindarna i samhället blåser i projektets riktning angående hållbar konsumtion, resilient jordbruk, kunskapsspridning och landsbygdsutveckling. Här handlar det mer om att identifiera rätt projektprogram och konsortium.

Partnerträff och studieresa

Efter en tid av distanstagande och många digitala möten planerar vi att kunna genomföra en träff på Mjölby Stadshotell den 2-3 september för samtliga samarbetspartner. Inbjudan och program kommer senare men boka datument redan nu.

Den 27-29 oktober bjuder vi in alla samarbetspartner till en gemensam studieresa till Food Valley och World Food Center i Ede kommun, Nederländerna. Skicka en intresseanmälan till Caroline Davidsson (se e-post adress nedan) om du vill delta – först till kvarn gäller då vi har ett begränsat antal platser.

Nationella aktörer

Projektidéen börjar sprida sig till nationella aktörer och vi ser alla nyttan av att gå samman för att skapa ett gemensamt skyltfönster för de gröna näringarna och livsmedelsbranschen. Nu står vi i startgroparna för att skapa något unikt tillsammans för livsmedelssverige!

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av oss nedan. På återhörande!

Här finns mer information om projektet.

Kontakt

Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande, 010-234 51 10, cecilia.burenby@mjolby.se

Andreas Capilla, kommundirektör, 010-234 51 35, andreas.capilla@mjolby.se

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef, 010-234 51 13, eva.radander@mjolby.se
Caroline Davidsson, projektkoordinator, 0702-471 043, caroline.davidsson@mjolby.se

Små salladsplantor på rad i jorden. En hand syns i närbild, någon gallrar plantorna.

Publicerad