Mjölby kommun

Halverar tillsynsavgiften för att stötta näringslivet

Mjölby kommun har beslutat att halvera den årliga tillsynsavgiften enligt miljöbalken för att stödja näringslivet i kommunen 2021. Detta gäller företag som har tillsyn av hälsoskydd (exempelvis bad, fotvårdssalonger, tatueringsstudios och solarier) och miljöfarlig verksamhet (exempelvis lantbruk, bensinstationer, metall- och livsmedelsindustrier).

Vi vet att många företagare har haft det mycket tufft under pandemin och vi vill därför stötta näringslivet med denna åtgärd, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun.

Sänkningen av tillsynsavgiften berör cirka 300 företag i de tre kommunerna. Avgiften varierar beroende på hur många timmars tillsyn respektive företag har.

– De flesta företagen betalar för 6 timmars tillsyn om året. Efter halveringen av avgiften blir det 2670 kronor istället för 5340 kronor, berättar Claes Sjökvist, kommunstyrelsens ordförande i Boxholms kommun.

Totalt sett handlar det om cirka en miljon kronor i uteblivna intäkter för miljönämnden vilket innebär att ett tilläggsanslag måste göras. Den största delen, 713 000 kronor, kommer då från Mjölby kommun, 145 000 kronor från Boxholms kommun och 142 000 från Ödeshögs kommun.

Företagen kommer inte att behöva ansöka om att få den lägre tillsynsavgiften. Miljökontoret fakturerar den lägre avgiften under hösten.

– Näringslivet har drabbats på olika sätt under pandemin och vi kommuner vill stötta på det sätt vi kan. Detta är en av flera åtgärder vi vidtar. Våra företagare är oerhört viktiga för sysselsättning och utveckling i kommunerna, avslutar Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshögs kommun.

En person ligger på en brits och får fotvård.

Publicerad