Detaljplan i Mjölby för kv. Storspoven

Infoga bild

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan med syfte att se över planbestämmelser och byggrätter i förhållande till nuvarande förhållanden.

En planutredning om bebyggelsens storlek och placering i förhållande till gällande detaljplan har tagits fram, men något konkret planarbete har ännu inte startats upp.

Senast publicerad