Mjölby kommun

Ansök om ekonomiskt bistånd digitalt

Nu finns en e-tjänst för återansökningar av ekonomiskt bistånd. E-tjänsten gör det enkelt och tryggt att ansöka om ekonomiskt bistånd och frigör tid för våra socialsekreterare att möta de människor som söker bistånd.

Från och med idag, den första juni, kan de som fått ekonomiskt bistånd tidigare ansöka och följa sitt ärende om ekonomiskt bistånd direkt i sin dator, mobil eller surfplatta. När ansökan är inskickad kan den som söker följa sitt ärendet genom att logga in i e-tjänsten.Det går även att skriva och ta emot meddelanden från sin socialsekreterare samt komplettera ärenden direkt i e-tjänsten.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är till för personer som har problem med försörjningen. Ekonomiskt bistånd beräknas i regel utifrån en från riksnorm som regeringen beslutar om varje år. Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning där många faktorer räknas in.

Ny e-tjänst

Den nya e-tjänst gör det enkelt och tryggt att ansöka om ekonomiskt bistånd när det passar. Den som söker loggar in med BankID och kan följa sitt ärende, komplettera sina handlingar samt ta dela av beslut och eventuella beräkningar direkt i e-tjänsten.

Mindre manuell hantering frigör också tid för våra socialsekreterare att möta de människor som söker bistånd och lägga kraften på motivation och coachande insatser.

– Införandet av det nya systemet gynnar vårt kvalitetsarbete. E-tjänsten frigör tid som tidigare lagts ner på manuell granskning av underlag och vi kan nu fokusera på att till exempel hjälpa fler människor till självförsörjning säger Märta Sörenson, chef för enhet vuxen.

E-tjänsten Återansökan ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats. hittar du under e-tjänster på kommunens hemsida.

Exempelbild

Publicerad