Mjölby kommun

Kommunen rankas högt inom miljö- och klimatfrågan

På ett år har Mjölby kommun klättrat från plats 113 till 34 av 290 kommuner i Aktuell Hållbarhets rankning över landets miljökommuner och är därmed bäst i länet.

– Vi har haft som långsiktig målsättning att komma under plats 100. Jag är jätteglad och stolt över att vi har kunnat jobba så långsiktigt och byggt upp en samverkan mellan olika förvaltningar i kommunen, säger Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg i Mjölby kommun.

Mjölby kommun har jobbat med klimatfrågan och andra miljöfrågor under en längre tid. Under 2020 antogs en energi- och klimatstrategi. Där jobbar man mot de klimatmål som man har nationellt och inom EU, men har brutit ner dem på lokal nivå.

– Alla förvaltningar har klimatåtgärder kring vad de ska jobba med de närmsta tre till fyra åren. Det är en fråga som ska genomsyra alla förvaltningars arbete, säger hon och fortsätter:

– Rankningen tittar på många olika områden utöver klimat och där har Mjölby kommuns etablerade arbete inom hållbar mat, hållbara transporter och Miljökontorets tillsynsarbete gett utdelning. Nyligen påbörjades arbetsområden som Agenda 2030 i den nya visionen, klimatanpassning, avfallsplan och ekosystemtjänster som hjälpt till att lyfta oss till en så pass bra placering.

Vad är målet med hållbarhetsarbetet i kommunen?

– Vi har mål och styrdokument inom många olika delområden, men övergripande handlar det om att Mjölby kommuns miljöarbete hela tiden ska bli bättre och att vi tillsammans ska göra så stor skillnad som möjligt utifrån de resurser vi har, säger Åsa Carlberg.

En å med en fontän

Publicerad