Mjölby kommun

Lukt kan uppstå vid byggnation på Mjölkulla reningsverk

Vid byggnation på Mjölkulla reningsverk kan lukt uppstå vid och omkring reningsverket. Vi tackar för visad förståelse.

Byggnationen av den nya rötkammaren på Mjölkulla reningsverk går framåt. Nästa steg i förloppet är att sammankoppla det befintliga rötrestlagret till rötgassystemet och därmed förhindra metanutsläpp.

Rötrestlagret måste tömmas och rengöras för att för att det ska vara möjligt att sammankoppla gasrören. Tömning av rötrestlagret har påbörjats och rengöring kommer att utföras under de närmaste dagarna.

Under denna process kan lukt uppstå vid och omkring Mjölkulla Reningsverk.
Vi ber om ursäkt för detta och tackar för visad förståelse!

Exempelbild

Publicerad