Mjölby kommun

Fågelinfluensa inom Mjölby kommun

Flera fall av fågelinfluensa konstaterats på gårdar i Östergötland, inklusive gårdar i Mjölby kommun. Utbrottet av fågelinfluensa är det största hittills i Sverige. Det är hög smittrisk i hela landet och därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

De konstaterat smittade anläggningarna är spärrade och restriktionsområden på tio kilometer runt anläggningarna har satts upp. Inga djur, produkter eller gödsel får lämna gårdarna. Inom restriktionsområdet gäller skärpa krav kring att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot vissa transporter och förflyttningar.

Djurägare uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Länsstyrelsen Östergötland vill komma i kontakt med de som har hobbybesättningar av fjäderfä i skydds- och övervakningsområdet kring utbrotten.

Ytterligare information kring fågelinfluensan, restriktioner och hur detta påverka dig med hobbyfjäderfän finns hos Jordbruksverket och Länsstyrelsen Östergötland.

Mer om fågelinfluensan finns på Länsstyrelsen i Östergötlands hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Jordbruksverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempelbild

Publicerad