Mjölby kommun

Ingen distansundervisning för högstadiet efter lovet

Mjölby kommun följer Region Östergötlands linje. Det blir ingen distansundervisning för högstadieeleverna efter sportlovet, utan undervisningen sker som vanligt i skolans lokaler.

Smittskydd Region Östergötland gör ingen rekommendation om distansundervisning på högstadieskolorna efter lovet. Det är upp till kommunerna att ta enskilda beslut i frågan. I Mjölby kommun blev det att följa regionens rekommendation.

– Det är viktigt att barn och ungdomar kan vara i skolan i så stor utsträckning som möjligt, säger utbildningschef Christer Lordh. Vi gör ingen annorlunda bedömning än regionens smittskyddsenhet. Skulle det bli problem med smittspridning vid någon skola, kan vi komma att fatta ett beslut för just den skolan.

För Mjölby gymnasium fortsätter undervisning som före sportlovet, det vill säga huvudsakligen distansundervisning kombinerad med närundervisning.

Mjölby kommuns skolchef medverkar i de dialoger som förs med regionen och skolcheferna i länets andra kommuner.

Ta del av Region Östergötlands pressmeddelande, Ingen förändring för skolornalänk till annan webbplats

Information till elever och vårdnadshavare kommer att gå ut under fredagen via Unikum och Tieto.

Exempelbild

Publicerad