Mjölby kommun

Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommun i gemensam miljönämnd

Mjölbys miljönämnd har utökats med en tredje kommun, Ödeshög. Det innebär att Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner från och med den 1 januari 2021 samverkar i en gemensam miljönämnd.

Som värdkommun är Mjölby kommun arbetsgivare för miljökontorets personal. Miljökontoret har sin huvudsakliga placering i Mjölby kommun. Personal kommer även att finnas på plats i Boxholm och Ödeshög, efter behov och önskemål.

Miljökontoret i Mjölby kommun samordnar kommunernas resurser och koordinerar handläggningen. Miljönämnden blir gemensam tillsyns-och prövningsmyndighet i frågor som rör:

  • Miljöbalken (ej prövning av strandskyddsdispenser)
  • Livsmedelslagstiftningen
  • Smittskyddslagen
  • Skyddsåtgärder i solarier samt miljöövervakning av joniserande strålning/gammastrålning (Strålskyddslagen)
  • Tillsyn av rökfria miljöer (Lag om tobak och liknande produkter)

Kontakta miljöförvaltningen genom att mejla eller ringa.
E-postadress: miljo@mjolby.se
Telefonnummer: 010-234 50 00, växel

Exempelbild

Publicerad