Mjölby kommun

Kommun, bostadsbolag och polis samverkar för ett tryggare Mjölby

Mjölby kommun ska vara ett tryggt område att bo, arbeta och vistas i. För att öka tryggheten och motverka brottslighet, inför Mjölby kommun, Bostadsbolaget i Mjölby och Polismyndigheten den 1 februari en ny arbetsmodell - Effektiv samordning för trygghet i Mjölby (ESM).

Under de senaste åren har otryggheten ökat i kommunen, enligt undersökningar och dialoger med medborgare. Med det nya arbetssättet kommer regelbundna lägesrapporter hämtas in från olika verksamheter. Varannan vecka sammanställer kommunen, Bostadsbolaget och Polisen dessa till en gemensam lägesbild. Lägesbilden fungerar som underlag för att identifiera vilka insatser som behöver göras.

Målet är att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt minska otryggheten i samhället. Genom att samordna information, aktivera insatser och göra uppföljning, ökar möjligheten att tidigt identifiera var problem riskerar att uppstå och motverka dessa i ett tidigare stadie.

Den nya arbetsmodellen i Mjölby bygger på en metod som arbetats fram av Örebro universitet tillsammans med Örebro kommun.

Så kan du som kommuninvånare bidra

Du kan bidra genom att tipsa polisen om brottslighet och polisanmäla de brott som du drabbas av. Du kan också engagera dig som trygghetsvandrare eller polisvolontär och vara en av flera viktiga vuxna som bidrar till ökad trygghet i vår kommun.

För att tipsa polis, polisanmäla eller bli polisvolontär, kontakta Polismyndigheten på telefonnummer 114 14.

För att bli trygghetsvandrare, kontakta kommunens säkerhetssamordnare.
E-post: roger.max@mjolby.se, telefonnummer: 0142-852 36

Mer information: Effektiv samordning för trygghet i Mjölby

Ljussiren på en polisbil.

Publicerad