Effektiv samordning för trygghet i Mjölby

Vi arbetar aktivt för att öka tryggheten i kommunen. Mjölby ska vara en trygg och säker plats att bo, arbeta och vistas i.

Effektiv samordning för trygghet i Mjölby (ESM) är den arbetsmodell som Mjölby kommun använder för att arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Modellen innebär att arbetet görs på ett systematiskt och kunskapsbaserat sätt. Det sker i tät samverkan mellan Mjölby kommun, Polismyndigheten och Bostadsbolaget i Mjölby.

Modellen bygger på arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet (EST). EST har utvecklats i samverkan mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Metoden används av många kommuner runt om i Sverige. Den bygger på fyra grundstenar:

  • Informationsinsamling
  • Analys
  • Riktade insatser
  • Uppföljning och återkoppling

Insatser i tid

Varje vecka tar kommunen tillsammans med Polismyndigheten och Bostadsbolaget i Mjölby fram en lokal lägesbild. Lägesbilden bygger på rapporter från olika verksamheter, samt uppgifter om var och när det sker brott och andra otrygghetsskapande händelser. Lägesbilden används sedan för att identifiera åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Målet med arbetsmodellen är att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Tryggheten i samhället ska öka genom välanpassade insatser i god tid.

Kan jag som kommuninvånare bidra till arbetet?

Du kan bidra genom att tipsa polisen om brottslighet och polisanmäla de brott som du drabbas av. Du kan också engagera dig som trygghetsvandrare eller polisvolontär och vara en av flera viktiga vuxna som bidrar till ökad trygghet i vår kommun.

Så kan du som kommuninvånare bidra

Du kan tipsa polisen om brottslighet och polisanmäla de brott som du drabbas av. Du kan också engagera dig som trygghetsvandrare eller polisvolontär och vara en av flera viktiga vuxna som bidrar till ökad trygghet i vår kommun.

För att tipsa polis, polisanmäla eller bli polisvolontär: kontakta Polismyndigheten på telefonnummer 114 14.

För att bli trygghetsvandrare, kontakta kommunens säkerhetssamordnare.
E-post: roger.max@mjolby.se, telefonnummer: 010-234 52 36

Senast publicerad