Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Mjölbys grundskolor behåller närundervisning vid terminsstart

Dagen innan skolstart kom beskedet från regeringen om att det blir möjligt att använda distans- eller fjärrundervisning även på högstadieskolor. Beslutet påverkar inte Mjölbyeleverna, som börjar vårterminen enligt den information de tidigare fått.

Regeringens beslut innebär att huvudmannen kan använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att ytterligare minska risken för trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

– Innan vi tar till en sådan åtgärd ska vi ha uttömt andra möjligheter som finns för att elever och personal ska kunna hålla tillräckligt avstånd när de är i skolan. Vi har sedan tidigare anpassat scheman och verksamhet för att undvika trängsel. Detta kommer att fortsätta och ytterligare åtgärder kommer att ses över, säger utbildningschef Christer Lordh.

Innan fjärr- eller distansundervisning tas till som åtgärd måste huvudmannen i första hand överväga andra möjligheter för att se till att eleverna håller tillräckligt avstånd.

Huvudregeln i skollagen är närundervisning och det är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet.

Den nya informationen påverkar inte fredagens skolstart för grundskolorna i Mjölby kommun. Det innebär att eleverna börjar skoldagen enligt den information de tidigare fått från respektive skola.

Bestämmelsen om fjärr- och distansundervisning omfattar inte grundsärskolan och specialskolan.

Elever i klassrum som räcker upp handen

Publicerad