Mjölby kommun

Bokens vårdboende först att vaccinera mot covid-19

Bokens vårdboende i Mjölby skrev historia när den första vaccinationen mot covid-19 inleddes den 27 december. Vårdboendet var tillsammans med Region Östergötland först ut i landet att ge vaccin, en händelse som uppmärksammades nationellt.

Strax efter klockan åtta på söndagsmorgonen kom sjuksköterska Ann-Louise Broberg med vagnen med vaccinsprutorna. Någon minut senare var den första vaccinationen gjord.

Klockan 8.30 blev Bokens vårdboende uppringt av regeringskansliet med statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren i spetsen. Det blev en stunds samtal och frågor om vaccinationen och förberedelserna för den. Sjuksköterska Ann-Louise Broberg, enhetschef Azra Redzepovic samt Gun-Britt Johnsson och Margit Bylfors som båda bor på Boken, deltog i samtalet.

Under dagen skulle totalt 65 doser vaccin ges till lika många personer på boendet.

- Starten av vaccination gör att vi nu kan se början till slutet på pandemin och känna hopp om att snart slippa inskränkningar i våra vardagliga liv. Som kommun är vi i Mjölby stolta över att kunna ta ansvar för att inleda vaccinationen. Det är ett resultat av stora insatser från våra fantastiska medarbetare inom hälso- och sjukvårdsledning och äldreomsorg, säger Thomas Åhlander, omsorgs- och socialchef.

De boende har fått information och möjlighet att ge samtycke till att bli vaccinerade.

- Vi har ett bra samarbete med regionen och känner oss väl förberedda att kunna genomföra vaccinationerna på ett tryggt sätt. Vi ser en mycket hög följsamhet från de tillfrågade, att vilja ta vaccin, säger Azra Redzepovic, enhetschef vid Bokens vårdboende.

Kommunen följer i stor utsträckning samma rutin som vid vaccinationen mot säsongsinfluensa. Vaccin kommer att fortsätta levereras, enligt den plan som myndigheterna tagit fram. Kommunen följer den prioriteringsordning som gäller och samverkar med primärvården. Personer på särskilda boenden för äldre är högst prioriterade att få vaccin.

Vaccinering på äldreboenden och i hemtjänst utförs av kommunens sjuksköterskor, med närvaro av läkare från vårdcentralen under vaccinationstillfället.

Två äldre damer sitter på varsin sida om en sjuksköterska. De håller varandra i händerna och ser nöjda ut.

Margit Bylfors och Gun-Britt Johnsson vaccinerades mot covid-19 på Bokens vårdboende i Mjölby på morgonen den 27 december. Sjuksköterska Ann-Louise Broberg utförde vaccinationen.

Publicerad