Mjölby kommun

Vintergåva till alla anställda

Mjölby kommun ger alla sina anställda ett presentkort på 500 kr. Syftet är både att uppmuntra kommunens medarbetare och att stödja det lokala näringslivet.

Coronakrisen har inneburit en prövning för både enskilda människor och hela samhället. Vi är stolta över hur väl kommunens medarbetare anpassat verksamheten för att lösa det viktiga samhällsuppdrag som kommunen har. Kommunen tackar nu medarbetarna med en vintergåva. Det är ett presentkort på 500 kronor, som kan lösas in mot varor och tjänster hos samtliga företag som bedriver verksamhet i Mjölby kommun och som vill ta emot kortet.

När coronakrisen bröt ut i mars beslutade Mjölby kommun snabbt om en rad insatser för att stödja näringslivet. Ett kommunalt stödpaket infördes, för att göra det lättare för företagen att överleva krisen. Under våren gav kommunen ett presentkort till alla sina anställda. Presentkortet var på 300 kr och kunde under våren och försommaren användas hos en mängd lokala butiker, restauranger och andra verksamheter som ville ta emot kortet.

Det nya presentkort på 500 kronor når senast under vecka 52 alla anställda, efter beslut i kommunstyrelsen den 16 december. I samband med presentkortet uppmanas de anställda särskilt att handla coronasäkert och att följa alla restriktioner. Presentkortet gäller fram till den sista mars nästa år.

- Kommunen vill med presentkortet ge uppmuntran till kommunens medarbetare och företagare i en svår tid. För mig är det självklart att både tillsvidareanställda och vikarier ska få presentkortet, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande. Alla anställda har kämpat hårt under coronakrisen och att vikarierna har hoppat in där det behövts har varit ovärderligt, säger hon.

Kommundirektör Andreas Capilla lyfter fram den insats som kommunens medarbetare gör under krisen.
- Medarbetarna har gjort en fantastisk arbetsinsats och visat stor flexibilitet när rutiner och arbetsuppgifter snabbt förändrats på grund av krisen, säger Andreas Capilla. Detta har varit värt oerhört mycket för kommunen som arbetsgivare, men framförallt för kommuninvånarna. Genom presentkortet vill vi visa vår uppskattning till våra medarbetare och samtidigt stödja det lokala näringslivet, avslutar han.

Material till företag

Det är upp till varje enskilt företag att själv marknadsföra om att de tar emot Vintergåvan. Här finns:
A4-affisch att sätta i skyltfönsterPDF
bild på presentkortets framsida

Kontakt

Näringslivsutvecklare Jonny Bertholdsson
Telefon 0142-85112
jonny.bertholdsson@mjolby.se

Presentkortets framsida.

Publicerad