Mjölby kommun

Medborgarförslag blir mjölbyförslag

Sedan flera år har medborgarna möjlighet att lämna förslag och idéer för hur Mjölby kommun kan bli bättre. Nu byter förslaget namn från medborgarförslag till mjölbyförslag.

Poängen med namnändringen är att förenkla processen kring medborgarnas förslag. Medborgarförslag regleras av kommunallagen och innebär att kommunfullmäktige måste besluta om varje förslag. Det innebär en process då ärendet ska beredas och att svarstiden ofta dröjer.

Genom att byta namn kan kommunen hantera förslag direkt i den berörda nämnden. Det betyder att kommunen oftare kan förkorta handläggningstiden och att den som lämnat förslaget snabbare kan få svar.

Kommunfullmäktige har beslutat om ändringen, som gäller från den 1 oktober 2020.

Ta del av mer information och lämna ett mjölbyförslag

Papperslappar som sitter uppsatta på en anslagstavla

Publicerad