Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Vi öppnar upp för besök på särskilda boenden

Från den 1 oktober är du åter välkommen att besöka en närstående eller vän som bor på våra särskilda boenden. För att minska riskerna för smittspridning på våra boenden har rutiner upprättats för hur besöken ska genomföras.

Regeringen har beslutat att häva det generella besöksförbudet på särskilda boenden från den 1 oktober 2020. Särskilda boenden omfattar boende för äldre, personer med demenssjukdom samt personer med funktionsnedsättning.

”Det är ett välkommet beslut, som är efterlängtat av många” säger Sonja Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Mjölby kommun. ”Vi har sett över våra verksamheter och tagit fram besöksrutiner för att kunna genomföra den här omställningen på ett säkert och tryggt sätt.”

Mjölby kommun har tagit fram lokala rutiner och informationsmaterial utifrån Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer.

”Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer och personer i riskgrupp mot smitta och därmed följa våra rutiner vid besök” fortsätter Sonja Johansson. ”Vi rekommenderar att man fortsätter umgås utomhus, det minskar risken för smittspridning ytterligare.”

Mjölby kommun följer noga händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott, du hittar alltid aktuell information på mjolby.se/corona

Säkra och trygga besök

Föjande gäller vid besök på våra särskilda boenden från den 1 oktober 2020. För att minska riskerna för smittspridning är det viktigt att du läser, förstår och följer informationen nedan.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma vid symtom även om du bara känner dig lite förkyld.

Rena händer

Sprita händerna innan besöket.

Besökslogg

Fyll i besöksloggen för en eventuell smittspårning.

Munskydd

Du får ett munskydd att använda under besöket.

Besök närstående i lägenheten

Alla besök ska vara i den boendes lägenhet, inte i gemensamhetsutrymmen.

Håll avstånd

Se till att ni håller fysiskt avstånd till varandra vid besöket.

Exempelbild

Publicerad 29 september 2020