Mjölby kommun

Asfaltering 2020

I år har vi planerat att asfaltera nästan 60 000 kvadratmeter.
Förberedelserna av årets asfaltering med fräsnings- och brunnsarbeten påbörjades under vecka 32 och asfalteringsarbetet kommer pågå fram till slutet av september.  
I samband med fräsningsarbetena gäller tillfälliga parkerings- och stannandeförbud på vissa gator, men informationsskyltar sätts upp på de berörda gatorna ungefär en vecka innan de planerade arbetena påbörjas.
I samband med fräsning- och asfaltering regleras trafiken med trafikvakter. Kvälls- och nattarbete kan förekomma för att det ska bli så lite trafikstörningar som möjligt på de mest trafikerade gatorna i Mjölby, som exempelvis Kungsvägen, Skänningevägen och Svarvaregatan.

I år ska vi asfaltera följande gator, delar av gatan eller hela gatan.

Mjölby
Bockarpsvägen delen Sommarhemsvägen – väghållningsgräns Bockarp vägsamfällighet
Hargsvägen delen Ringvägen-Vasaplan
Industrigatan
Järnvägsgatan delen Södergårdsgatan – Bockarpsvägen
Kungsvägen delen Kungsporten – Norrgårdsgatan
Kungsvägen delen Skänningevägen – Ryttarhagsleden
Norrgårdsgatan – Axel Träffs gata
Ramstadgatan delen Kungsvägen – Högliden
Högliden
Skänningevägen delen Hagaparken – Kungsvägen
Svartåliden
Svarvargatan delen riksväg 32 – Ryttarhagsleden

Mantorp
Kuskvägen
Stallgränd
Hovslagargränd
Travgränd
Galoppgränd
Magasinsvägen delen resecentrum Mantorp – Trumpetarevägen
Sockenvägen delen Lövskogsvägen - Trumpetarevägen

Skänninge
Bjälbogatan
Borggatan delen Bjälbogatan – Ågatan
Parkgatan
Murgatan
Mjölbygatan vid trafikplats Skänninge Södra
Gamla riksväg 32 vid trafikplats Skänninge Södra
Vretavägen
Väderkvarnsbacken
Östra Kyrkogatan

Vid frågor är du välkommen att kontakta gatuingenjör Mats Rydell på telefonnummer
0142- 851 76 eller via e-post mats.rydell@mjolby.se

Exempelbild

Publicerad