Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Minecraft-tävling för Mjölbys grundskolor

Under vårterminen har Mjölby kommun arrangerat en Minecraft-tävling för Mjölby tätorts grundskoleelever. Tävlingen gick ut på att i grupp bygga ett förslag på hur Mjölby stad kan bli en ännu bättre stad i framtiden. Cirka 150 elever har deltagit från Lagmansskolan och Vasaskolan. Syftet har varit att få med barnens tankar och idéer tidigt i kommunens planer framåt. Mjölby kommun arbetar med flera stora planer för hur marken och vattnet ska användas i kommunen på sikt och att inhämta många olika perspektiv är viktigt för kommunen. En jurygrupp bestående av politiker och tjänstepersoner utsåg tre vinnande grupper precis innan sommarlovet. En för låg- mellan- respektive högstadiet.
Jurygruppens motiveringar finns att läsa nedan.

Vinnande förslaget på Vasaskolan

”Ett framtidsförslag med fokus på höga höjder kombinerat med närproducerade ägg och utsikt. En vattenrutschkana till barnen, en central strand att slappa på när det är varmt och utsiktstorn där människor blir glada. En stuga att bo i för fler människor. Med stor fantasi kombinerat med flera genomförbara idéer har denna grupp både visat på stor kreativitet, stor framtidstro och förmåga att tänka hållbart på flera sätt.”

Vinnande förslaget på Lagmansskolan mellanstadiet

”Ett mångfacetterat framtidsförslag för att fler människor ska vilja vara ute, få frisk luft, röra på sig och därmed få bra hälsa. På Willys parkeringsplats finns en laddningsstation för elbilar som är bra för miljön. I detta förslag är parkmiljön och dess mellanrum framträdande med innehåll som ska passa många olika människor – unga som gamla. Bland annat finns en ny och fräschare lekplats i stadsparken, finare gångväg, strand, utegym, kiosk, djurhage, en uteaffär, och gammeldags café. Inte heller bostäder till nya Mjölbybor har glömts bort, här finns radhus på varandra. Uteaffären är bra ifall det kommer en ny pandemi – då behöver man inte trängas inomhus!”

Vinnande förslaget på Lagmansskolan högstadiet

”Med barnen i fokus tar detta förslag sin ansats i en skola för yngre barn, vänd från stora vägen för att göra det säkrare och trevligare. Skolan är byggd i trä för det är miljövänligt och en stor resurs i Sverige. Ett hållbart samhälle genomsyrar gruppens förslag på ny stadsdel i södra Mjölby. Det ska vara roligt för barnen på rasterna, därför finns det en variation av innehåll bl.a. färgglada studsmattor, gungor, fotboll- och basketplan. Nära skolan ligger bostäderna som är blandade; lägenheter, radhus och villor, så olika samhällsklasser kan träffas. Till och från skolan kan barnen cykla och gå säkert genom tunneln under vägen mellan skolan och bostäderna. Gruppen vill även bygga en trevligare närmiljö och samlingsplatser för människor att träffas på som lekplatser, parker och en ny sjö! En liten närbutik vill de också ha för då behöver man inte använda bilen för att köpa lite mjölk! Förslaget spänner över flera dimensioner, från detaljer till och helhetslösningar för ett hållbare Mjölby.”

Alla elever har fått spela in en film med sitt förslag i Minecraft och dessa kommer att läggas ut på kommunens hemsida efter sommaren. Under sommaren kommer även Minecraft-miljön göras ännu mer detaljrik med hjälp av skolungdomar från Mjölby.

”Att arbeta tillsammans med skolelever i kommunens framtidsplaner är väldigt inspirerande och lärorikt. Jag är imponerad av elevernas driv, kunskaper och engagemang.” Säger ansvarig projektledare Caroline Gyllemark.

Till hösten kommer Egebyskolan och Blåklintsskolan få möjligheter att genomföra tävlingen i Minecraft.

Bilden är det vinnande förslaget från Vasaskolan lågstadiet.

Exempelbild

Publicerad 2 juli 2020