Korttidsboende och rehab

Infoga bild

Korttidsboende och rehabilitering är till för dig som behöver återhämta dig efter en sjukhusvistelse eller din anhörig behöver avlösning i omvårdnadsarbetet. På korttidsboenden kan vi ge omvårdnad som inte kan tillgodoses i hemmet. Du kan även få stöttning och träning för att förhoppningsvis kunna återgå till hemmet.

Korttidsboende med växelvård är en form av vårdboende för en begränsad tid. Anledningen kan vara att personen behöver extra hjälp och stöttning efter en sjukhusvistelse, avlasta anhöriga, behöver rehabilitering för att klara sig själv hemma eller i väntan på en permanent plats på ett vårdboende.

Korttidsplats för växelvård finns på Slomarps vårdboende och Dackes korttidsboende i Mjölby samt på Vifolkagårdens vårdboende i Mantorp.

Om du har frågor eller vill ansöka om växelvård kontaktar du enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta.

Rehabilitering

Efter sjukdom, skada eller sjukhusvistelse är det viktigt att få stöd och hjälp för att kunna komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt. Rehabilitering utgår från individens behov och mål och kan bestå av träning, rådgivning eller behandling. Allt för att få en fungerande vardag.

Vi arbetar funktionsstödjande vilket innebär att medborgarens funktioner tas till vara. Vår målsättning är att finna meningsfullhet i vardagen och finna det unika hos varje person. Vi ger dig stöd och hjälp i din träning för att klara din hemsituation.

Rehabilitering handlar om teamwork med åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som hjälper sjuka och skadade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med god livskvalitet. På enheten arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Kontakt

Dacke rehab

Post- och besöksadress: Lundbygatan 1B, 595 32 Mjölby
Telefon: 010-234 58 61


Enhetschef

Ingela Ljungkvist
Telefon: 010-234 66 91

e-post: ingela.ljungkvist@mjolby.se


Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00

utredning.aldre@mjolby.se

utredning.lss@mjolby.se

Senast publicerad