Detaljplan i Mjölby för kv. Verkstadsskolan

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för kv. Verkstadsskolan (Dackeskolan) för att bekräfta de två byggnader för LSS-boende respektive boende för nyanlända som uppförts under 2010-talet.

Infoga bild

Detaljplanens syfte är att bekräfta i detaljplan de byggnader som uppförts under 2010-talet som följd av akuta kommunala behov.

Samråd bedöms komma att genomföras under hösten 2020.

Frågor om planarbetet kan ställas till:

Planarkitekt
Magnus Hultegård
Telefon: 0142 - 851 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se