Detaljplan i Mjölby för kv. Klerken

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för att reglera parkering längs Kungsvägen i kv. Klerken.

Infoga bild

Detaljplanens syfte är att i detaljplan bekräfta den parkering längs Kungsvägens norra sida som disponeras av fastighetsägaren och verksamheterna, men som idag är planlagd som gatumark.

Samråd planeras till hösten 2020.

Frågor angående detaljplanearbetet besvaras av

Planarkitekt
Magnus Hultegård
Telefon: 0142 - 851 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se