Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Ännu bättre företagsklimat

Företagsklimatet i Mjölby kommun stärks ytterligare. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning av vad företagarna själva tycker om företagsklimatet.

Svenskt Näringsliv har frågat 33.000 företagare i Sverige vad de anser om företagsklimatet i sin kommun. Företagarnas sammanfattande betyg om företagsklimatet i Mjölby kommun blev 3,8. Det är bättre än genomsnittskommunen i Sverige som får 3,4 och en höjning av Mjölbys resultat jämfört med förra året.

- Det är roligt att Mjölby kommun får ett bra betyg i Svenskt Näringslivs undersökning och att resultatet är ännu bättre än förra året, säger kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Burenby (S). Det känns särskilt bra att företagarna är så nöjda med den kommunala servicen.

Mjölby kommuns näringslivschef Torbjörn Sjögren berättar att resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning stämmer väl överens med flera andra undersökningar under den senaste tiden. Han nämner Sveriges Kommuner och Regioners undersökning om kommunernas service och kreditupplysningsföretaget Synas ranking av tillväxtkommuner.

- Svenskt Näringslivs undersökning visar samma tendens som flera andra undersökningar - företagsklimatet i Mjölby är mycket bättre än Sverigesnittet och stärks dessutom, säger näringslivschef Torbjörn Sjögren.

Han berättar att kommunen redan om några dagar kommer att gå igenom resultatet i detalj tillsammans med Svenskt Näringsliv. Kommunen planerar också att genomföra en utbildning för sina medarbetare, för att behålla den goda servicenivån för företagen.

Undersökningen visar att de flesta företagen i kommunen tycker att företagsklimatet är bra. Särskilt nöjda är företagarna med att det är lätt att komma i kontakt med kommunens handläggare. Företagarna råder kommunen att arbeta för minskad brottslighet och ökad trygghet.

Fakta om undersökningen:

Svenskt Näringslivs enkätundersökning gjordes i januari – mars 2020. Frågorna i enkäten ställs alltid utifrån hur företagen upplever företagsklimatet i den kommun där de är verksamma. Mer om undersökningen kan du lösa här: www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor är du välkommen att kontakta näringslivschef Torbjörn Sjögren, telefon 0722 -41 68 72,  e-post: torbjorn.sjogren@mjolby.se

Cecilia Burenby

Publicerad 26 maj 2020