Modersmål i gymnasieskolan

Undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk. Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är:

  • att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • att eleven har goda kunskaper i språket
  • att det finns minst fem elever inom kommunen som önskar sådan undervisning
  • att det finns en lämplig lärare som kan undervisa i språket

Adopterade barn

Adopterade barn med annat modersmål än svenska kan erbjudas undervisning i sitt modersmål även om modersmålet inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet. Men eleven måste ha goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning för elever som tillhör en nationell minoritet

Det finns inget krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk hemma. Det finns heller inget krav på att minst fem elever inom kommunen vill läsa språket. Eleven måste däremot ha goda kunskaper i minoritetsspråket och det måste finnas en lämplig lärare.

Betyg

I gymnasieskolan består ämnet modersmål av tre olika kurser: Modersmål 1, Modersmål 2 och Modersmål - Aktiv tvåspråkighet. Varje kurs ger 100 poäng. Betyg ges efter avslutad kurs.

Ansökan

Du som går på gymnasiet ska kontakta din studie- och yrkesvägledare för att ansöka om modersmålsundervisning .

Senast publicerad