Modersmål i grundskolan

Undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk. Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är: 

  • att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • att eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • att det finns minst fem elever inom kommunen som önskar sådan undervisning
  • att det finns en lärare som kan undervisa i språket

Adopterade barn

Adopterade barn med annat modersmål än svenska kan erbjudas undervisning i sitt modersmål även om modersmålet inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet. Men eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning för elever som tillhör en nationell minoritet

Det finns inget krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleverna ska ha några förkunskaper i språket. Det finns heller inget krav på att minst fem elever inom kommunen vill läsa språket. Kommunen är skyldig att ordna undervisning om endast en elev väljer språket om det finns en lämplig lärare.

Betyg

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från åk 1 till åk 5 . Elever får betyg i modersmål första gången i årskurs 6 och sedan varje läsår.

Senast publicerad