Mjölby kommun

Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommun vill samverka i gemensam miljönämnd

Sedan 2011 samverkar Mjölby och Boxholms kommuner i en gemensam miljönämnd med tillhörande förvaltning. Nu vill Ödeshögs kommun delta i samverkan.

- Staten ställer allt högre krav på kommunerna inom bland annat miljö- och hälsoskydd, säger Jonni Harrius, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Ödeshögs kommun. En mindre kommun kan ha svårt för att säkerställa att alla kompetenser finns representerade. Med denna typ av samarbete minskar vi sårbarheten och våra medarbetare får en miljö där de kan utvecklas.

Mjölby och Boxholms miljönämnd har yttrat sig och ställer sig positiv till förslaget liksom Samhällsbyggnadsnämnden i Ödeshög. Nu ska ärendet behandlas i respektive kommunstyrelse och därefter i kommunfullmäktige. Den 15 juni vet vi om kommunerna fattar inriktningsbeslut om samverkan.

- Samarbete mellan kommuner är bra och det finns fördelar att dra nytta av med en gemensam miljönämnd i detta ekonomiska läge, säger Ellinor Karlsson, ordförande i miljönämnden för Mjölby och Boxholms kommuner.

- Samverkan mellan kommuner kan vara värdefulla och leda till vinster genom minskat dubbelarbete och en ökad samsyn i bedömningar, berättar Monika Karlson, förste vice ordförande i miljönämnden för Mjölby och Boxholms kommuner och politiker i Boxholms kommun

Utformningen av den nya nämnden regleras via avtal. Avsikten är att den nya nämnden ska fullgöra kommunernas uppgifter inom:

  • livsmedelskontroll
  • miljöskydd
  • hälsoskydd
  • enskilda avlopp
  • naturvård

Om det går som planerat träder den nya miljönämnden i kraft 1 januari år 2021.

Blåklint på äng.

Publicerad