Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Renovering av utloppet för avloppsvatten

Det kommer att ske renovering av utloppet för renat avloppsvatten till Svartån.

På fredag den 15 maj påbörjas renoveringen av utloppet för renat avloppsvattnet till Svartån. Utloppspunkten till Svartån kommer under arbetets gång att vara flyttad omkring 50 meter norr ut. Byggnationen beräknas fortgå till och med vecka 24.

Detta innebär att om du ser ett utlopp av vatten till Svartån på en plats du ej sett förut är det endast på grund av byggnation.

Svartån