Mjölby kommun

Landets bästa bygglovshantering finns i Mjölby kommun!

Mjölby kommun har den bästa bygglovshanteringen i Sverige! Det tycker företagarna som fått svara på en enkät från Sveriges kommuner och regioner i en undersökning. Sett till den totala myndighetsutövningen gentemot företagare återfinns kommunen på en mycket hedrande elfte plats i landet.

- Detta gör mig så stolt och glad, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande. Vi har arbetat konsekvent de senaste åren med att utveckla servicen och myndighetsutövningen gentemot företagen i kommunen berättar hon. All myndighetsutövande personal har till exempel utbildats och jag vill gärna tro att det har bidragit till det fina resultatet.

SKRs undersökning är en servicemätning av kommunernas myndighets­utövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt ser­veringstillstånd. De företag som haft ärenden hos kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under 2019 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor.

Företagarna får tycka till om sex olika serviceområden och där får kommunens myndighetsutövning ett högre betyg än landets genomsnittsbetyg (anges inom parentes). För Mjölby kommun är bemötande med ett NKI på 84 (79) det område som får högst betyg. Därefter följer kompetens 81 (75), tillgänglighet 81 (74), rättssäkerhet 80 (75), effektivitet 80 (73) och information 78 (72).

- Det är mycket roligt att vårt arbete ger detta fina resultat och jag är så stolt över medarbetarna, säger byggnadskontorets förvaltningschef Jimmy Johansson. Vi gör vad vi kan för att bidra till ett bra företagsklimat. Det är så viktigt att ge företagen de bästa förutsättningarna att verka i Mjölby kommun, avslutar han.

Exempelbild

Publicerad