Information till vård- och omsorgspersonal gällande Covid-19

Sidan uppdaterad 29 september 2020.

Läget förändras dagligen och rutinerna kan komma att ändras löpande. Det är viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg aktivt håller dig uppdaterade om aktuellt läge för covid-19.

Från den 1 oktober kommer besöksförbudet på våra särskilda boenden att upphävas. Vi har tagit fram lokala rutiner och informationsmaterial utifrån Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer.

Säkra och trygga besök

Föjande gäller vid besök på våra särskilda boenden från den 1 oktober 2020:

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma vid symtom även om du bara känner dig lite förkyld.

Rena händer

Sprita händerna innan besöket.

Besökslogg

Fyll i besöksloggen för en eventuell smittspårning.

Munskydd

Du får ett munskydd att använda under besöket.

Besök närstående i lägenheten

Alla besök ska vara i den boendes lägenhet, inte i gemensamhetsutrymmen.

Håll avstånd

Se till att ni håller fysiskt avstånd till varandra vid besöket.

Vi rekommenderar fortsatt närstående att umgås utomhus, det minskar risken för smittspridning ytterligare.

Informationsmaterial för utskrift

Poster om besöksregler.PDF Skriv ut i A3 eller A4 och placera vid ingången till boendet.

Poster om besöksregler och instruktion för tvätt med handsprit.PDF

Poster om tvätt med handsprit.PDF

Poster om munskydd.PDF

Mjölby kommun följer noga händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott, du hittar alltid aktuell information här på Mjölby kommuns hemsida.

Att ha kontakt med anhöriga är extra viktigt i dessa tider. Vi försöker därför hjälpa våra boende att ha kontakt med anhöriga vid telefon- eller videosamtal. Det finns iPads på alla våra boenden som kan användas för videosamtal. I Surfguidenöppnas i nytt fönster finner du tips på hur du kommer igång med videosamtal.

Socialstyrelsens allmänna råd om besöksförbudetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan vara till hjälp vid riskbedömning.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta det aktuella boendet via telefon eller e-post.

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa.

Symptomen kan vara ett eller flera av nedanstående:

 • feber
 • torrhosta
 • trötthet
 • allmän sjukdomskänsla
 • muskel- och ledvärk
 • halsont
 • snuva, nästäppa
 • diarré, magknip, illamående
 • ögoninflammation
 • huvudvärk
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • hudbesvär som utslag eller missfärgade fingrar och tår

Allvarliga symptom:

 • andningssvårigheter eller andfåddhet
 • bröstsmärtor eller tryck över bröstet
 • nedsatt talförmåga eller rörelseförmåga

Äldre med covid-19 kan även ha ospecifika symptom såsom:

 • uttalad trötthet
 • låggradig feber (lätt förhöjd kroppstemperatur under 38 grader)
 • nedsatt allmäntillstånd
 • aptitlöshet
 • förvirring
 • förändrade beteendemässiga eller psykiska symptom hos demenssjuk

Vissa tillstånd och pågående läkemedelsbehandling till exempel med smärtstillande läkemedel kan försvåra upptäckt av lindriga symptom orsakade av covid-19.

Det är viktigt att uppmärksamma och rapportera avvikelser i hälsotillståndet och symptom.

Om du besöker en vårdtagare med symtom på misstanke om covid-19 ska du använda skyddsutrustning. Samtliga enheter har fått ut ”akutkitt” (en påse med förkläde, munskydd, handskar och skyddsvisir). Informera även vårdtagaren om att du behöver skyddsutrustning när du utför insatsen.

Kontakta sjuksköterska för konsultation och hämta skyddsutrustning som finns på din enhet eller på Hemsjukvården, Kungsgatan 65. Ring 0142-85999 och informera att du kommer och hämtar skyddsutrustning.

Ta på dig skyddsutrustning, munskydd, skyddsvisir, förkläde och handskar och utför insatsen.

Vårdtagare med symtom ska isoleras i egen lägenhet. Vårdtagaren ska vistas på rummet tills två dagar efter symtomfrihet.

Vårdhygienisk handbok inom kommunal vård och omsorg i Östergötland anger hur vi ska arbeta med de basala hygienrutinerna. Här finns handbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver de basala hygienrutinerna och klädregler gäller även särskilda hygienrutiner.

Hygiendirektiv Coronavirus (Region Östergötland)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från den 22 juni ska all vård- och omsorgspersonal använda visir vid samtliga vård- och omsorgnära insatser (inom en meter) för personer i riskgrupp.

Vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 ska alla som hanterar vårdtagaren bära skyddsutrustning. Skyddsutrustning innebär munskydd, skyddsvisir, förkläde och handskar.
Närmare beskrivning av vilken skyddsutrustning du ska använda (PDF).PDF

Munskydd är personbundet och ska användas max 4 timmar och får inte bäras utanför vårdenheten.

Skyddsvisir är inte personbundet och ska desinficeras med ytdesinfektionsmedel efter varje användning.

Här kan du ladda ner en guide för på- och avklädning av skyddsutrustningPDF.

Provtagning har som syfte att förebygga smittspridning av Covid -19 inom vård och omsorg. Samt att personal med negativt svar för Covid -19 eventuellt snabbare kan komma i arbete.

Vid misstanke om covid-19 hos våra vårdtagare kontaktas sjuksköterska för ställningstagande av corona-test.

Om du som medarbetare misstänker att du har/har haft Covid-19, kontakta din chef och vänd dig till din vårdcentral för provtagning.

Ny provtagningsrutin - e-tjänst

Egen Provhantering (EP) av covid-19 är en e-tjänst som både medarbetare och medborgare har åtkomst till via sitt inlogg på 1177.se. Provtagningen sker på provtagningsstationerna i Linköping, Norrköping och Motala. Fler provtagningsplatser kommer inom de närmaste veckorna.

EP-tjänsten ska inte användas vid kraftiga symtom eller om symtomen funnits en längre tid, om det gäller barn < 13 år, om patienten inte har möjlighet att ta sig till en provtagningsstation, om patienten inte har BankId/ Freja Eid. Då kontaktas istället vårdcentralen eller kommunens ssk.

För medarbetare:

 1. Du loggar in på 1177.se och väljer e-tjänsten ”Provtagning Covid-19 (Östergötland)”
 2. Du beställer provtagning
 3. Du väljer provtagningsplats
 4. Du väljer Personalärenden i rullistan
 5. Du bokar tid. Du ska INTE åka kollektivt eller ta taxi till provtagningsstationen. Ta med dig ditt e-tjänstekort och legitimation till provtagningsplatsen.

Provresultatet kommer att kunna läsas på 1177.se efter att läkaren signerat vilket kan medföra att vi får vänta onödigt läge på ett provsvar. Om en medarbetare kan arbeta, men inte får i väntan på provsvar, kan vi eftersöka provsvaret från vårdcentralen dagtid vardag och jourcentralen övrig tid. Ring via regionens växel, 010 103 00 00, och be dem koppla ett tjänsteärende till respektive vårdcentral alt. Jourcentralen.

Läs mer om elektronisk beställningsfunktion och svarshantering via EP-tjänsten (PDF).PDF

Läs mer om e-tjänsten på 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Coronainformation för externa vårdgivarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Regions Östergötlands webbplats.

Mjölby kommun har fått frågor gällande vikarieförsörjning vid hög sjukfrånvaro hos personliga assistenter. Varje assistansanordnare behöver ha egen beredskap för vikarieförsörjning i händelse av hög sjukfrånvaro hos ordinarie assistenter. Läs mer i MSB:s planeringsstöd för bortfall av personal varor och tjänster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan har samlat informationlänk till annan webbplats för dig som är kommunal eller privat assistansanordnare och för dig som anställer dina assistenter själv. Där berättar de vad du behöver tänka på när du ska redovisa till Försäkringskassan för att allt ska fungera så smidigt som möjligt.