Information till vård- och omsorgspersonal gällande Covid-19

Sidan uppdaterad 15 april 2021.

Läget förändras dagligen och rutinerna kan komma att ändras löpande. Det är viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg aktivt håller dig uppdaterade om aktuellt läge för covid-19.

All personal ska kontinuerligt bära munskydd i de lokaler där det bedrivs vård- och omsorgsverksamhet. Det gäller även hembesök hos vårdtagare i ordinärt boende. Varje verksamhet ansvarar för att de personer som är i tjänst i lokalen informeras och tilldelas munskydd.

Vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 ska alla som hanterar vårdtagaren bära skyddsutrustning. Skyddsutrustning innebär munskydd, skyddsvisir, förkläde och handskar. I Mjölby kommun ska skyddsutrustning bäras inom två meter vid vård- och omsorgsnära insatser enligt Arbetsmiljöverekets riktlinjer.
Närmare beskrivning av vilken skyddsutrustning du ska använda (PDF).PDF

Skyddsutrustning tillhandahålls av respektive enhet. Om skyddsutrustning saknas under jourtid, kontaktas sjuksköterska på hemsjukvården på 0142-85999.

Munskydd är personbundet och ska användas max 4 timmar och får inte bäras utanför vårdenheten.

Skyddsvisir ska desinficeras med ytdesinfektionsmedel efter varje användning.

Här kan du ladda ner en guide för på- och avklädning av skyddsutrustningPDF.

Avrådan från besök

På grund av rådande smittspridning i samhället avråder kommunen från besök på samtliga kommunala boenden.

Säkra och trygga besök

Föjande gäller vid besök på våra särskilda boenden från den 1 oktober 2020:

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma vid symtom även om du bara känner dig lite förkyld.

Rena händer

Sprita händerna innan besöket.

Besökslogg

Fyll i besöksloggen för en eventuell smittspårning.

Munskydd

Du får ett munskydd att använda under besöket.

Besök närstående i lägenheten

Alla besök ska vara i den boendes lägenhet, inte i gemensamhetsutrymmen.

Håll avstånd

Se till att ni håller fysiskt avstånd till varandra vid besöket.

Vi rekommenderar fortsatt närstående att umgås utomhus, det minskar risken för smittspridning ytterligare.

Informationsmaterial för utskrift

Poster om besöksregler.PDF Skriv ut i A3 eller A4 och placera vid ingången till boendet.

Poster om besöksregler och instruktion för tvätt med handsprit.PDF

Poster om tvätt med handsprit.PDF

Poster om munskydd.PDF

Mjölby kommun följer noga händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott, du hittar alltid aktuell information här på Mjölby kommuns hemsida.

Att ha kontakt med anhöriga är extra viktigt i dessa tider. Vi försöker därför hjälpa våra boende att ha kontakt med anhöriga vid telefon- eller videosamtal. Det finns iPads på alla våra boenden som kan användas för videosamtal. I Surfguidenöppnas i nytt fönster finner du tips på hur du kommer igång med videosamtal.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta det aktuella boendet via telefon eller e-post.

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa.

Symptomen kan vara ett eller flera av nedanstående:

 • feber
 • torrhosta
 • trötthet
 • allmän sjukdomskänsla
 • muskel- och ledvärk
 • halsont
 • snuva, nästäppa
 • diarré, magknip, illamående
 • ögoninflammation
 • huvudvärk
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • hudbesvär som utslag eller missfärgade fingrar och tår

Allvarliga symptom:

 • andningssvårigheter eller andfåddhet
 • bröstsmärtor eller tryck över bröstet
 • nedsatt talförmåga eller rörelseförmåga

Äldre med covid-19 kan även ha ospecifika symptom såsom:

 • uttalad trötthet
 • låggradig feber (lätt förhöjd kroppstemperatur under 38 grader)
 • nedsatt allmäntillstånd
 • aptitlöshet
 • förvirring
 • förändrade beteendemässiga eller psykiska symptom hos demenssjuk

Vissa tillstånd och pågående läkemedelsbehandling till exempel med smärtstillande läkemedel kan försvåra upptäckt av lindriga symptom orsakade av covid-19.

Det är viktigt att uppmärksamma och rapportera avvikelser i hälsotillståndet och symptom.

Om du besöker en vårdtagare med symtom på misstanke om covid-19 ska du använda skyddsutrustning. Samtliga enheter ska tillhandahålla skyddsutrustning (förkläde, munskydd, handskar och skyddsvisir). Informera även vårdtagaren om att du behöver skyddsutrustning när du utför insatsen.

Ta på dig skyddsutrustning, munskydd, skyddsvisir, förkläde och handskar och utför insatsen.

Kontakta sjuksköterska och meddela att du träffat en kund med misstänkt smitta, informera även din närmsta chef.

Vårdhygienisk handbok inom kommunal vård och omsorg i Östergötland anger hur vi ska arbeta med de basala hygienrutinerna. Här finns handbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver de basala hygienrutinerna och klädregler gäller även särskilda hygienrutiner.

I Mjölby kommun ska skyddsutrustning bäras inom två meter vid vård- och omsorgsnära insatser enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Hygiendirektiv Coronavirus (Region Östergötland)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning har som syfte att förebygga smittspridning av covid -19 inom vård och omsorg. Samt att personal med negativt svar för covid -19 eventuellt snabbare kan komma i arbete.

Vid misstanke om covid-19 hos våra vårdtagare kontaktas sjuksköterska för ställningstagande av corona-test.

Om du som medarbetare misstänker att du har/har haft Covid-19, kontakta din chef och beställ tid för provtagning i första hand på 1177.se eller eventuellt din vårdcentral.

Provresultatet kan du läsa på 1177.se efter att läkaren signerat.

Läs mer om e-tjänsten på 1177.länk till annan webbplats

Läs mer om Coronainformation för externa vårdgivarelänk till annan webbplats på Regions Östergötlands webbplats.

Mjölby kommun har fått frågor gällande vikarieförsörjning vid hög sjukfrånvaro hos personliga assistenter. Varje assistansanordnare behöver ha egen beredskap för vikarieförsörjning i händelse av hög sjukfrånvaro hos ordinarie assistenter. Läs mer i MSB:s planeringsstöd för bortfall av personal varor och tjänster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan har samlat informationlänk till annan webbplats för dig som är kommunal eller privat assistansanordnare och för dig som anställer dina assistenter själv. Där berättar de vad du behöver tänka på när du ska redovisa till Försäkringskassan för att allt ska fungera så smidigt som möjligt.