Information till vård- och omsorgspersonal gällande Covid-19

Sidan uppdaterad 13 oktober 2021.

Det är viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg aktivt håller dig uppdaterade om aktuellt läge för covid-19.

All personal ska bära skyddsutrustning vid vård- och omsorgsnära arbete (2 meter).

Läs mer om source control med munskydd som en extra patientsäkerhetsåtgärd inom kommunal vård och omsorg (Region Östergötland). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 ska alla som hanterar vårdtagaren bära skyddsutrustning. Skyddsutrustning innebär munskydd, skyddsvisir, förkläde och handskar. I Mjölby kommun ska skyddsutrustning bäras inom två meter vid vård- och omsorgsnära insatser enligt Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i Östergötlands riktlinjer.
Närmare beskrivning av vilken skyddsutrustning du ska använda (PDF). Pdf, 367 kB, öppnas i nytt fönster.

Skyddsutrustning tillhandahålls av respektive enhet. Om skyddsutrustning saknas under jourtid, kontaktas sjuksköterska på hemsjukvården på 0142-85999.

Munskydd är personbundet och ska användas max 4 timmar och får inte bäras utanför vårdenheten.

Skyddsvisir ska desinficeras med ytdesinfektionsmedel efter varje användning.

Här kan du ladda ner en guide för på- och avklädning av skyddsutrustning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster..

Säkra och trygga besök

Föjande rekommendationer gäller vid besök på våra särskilda boenden:

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma vid symtom även om du bara känner dig lite förkyld.

Rena händer

Sprita händerna innan besöket.

Munskydd

Använd gärna munskydd i allmänna lokaler, verksamheten tillhandahåller munskydd.

Håll avstånd

Även om den du besöker är vaccinerad, behöver du hålla avstånd till andra personer, både inomhus och utomhus.

Informationsmaterial för utskrift

Poster med besöksrekomendationer. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du besöker en vårdtagare med symtom som ger misstanke om covid-19 ska du använda skyddsutrustning. Samtliga enheter ska tillhandahålla skyddsutrustning (förkläde, munskydd, handskar och skyddsvisir). Informera även vårdtagaren om att du behöver skyddsutrustning när du utför insatsen.

Ta på dig skyddsutrustning; munskydd, skyddsvisir, förkläde och handskar och utför insatsen.

Rapportera till sjuksköterska att du träffat en kund med misstänkt smitta, informera även din närmsta chef.

Vårdhygienisk handbok inom kommunal vård och omsorg i Östergötland anger hur vi ska arbeta med de basala hygienrutinerna. Här finns handboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utöver de basala hygienrutinerna och klädregler gäller även särskilda hygienrutiner.

I Mjölby kommun ska skyddsutrustning bäras inom två meter vid vård- och omsorgsnära insatser enligt Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i Östergötlands riktlinjer.

Hygiendirektiv Coronavirus (Region Östergötland) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning har som syfte att förebygga smittspridning av covid -19 inom vård och omsorg. Samt att personal med negativt svar för covid -19 eventuellt snabbare kan komma i arbete.

Vid misstanke om covid-19 hos våra vårdtagare kontaktas sjuksköterska för ställningstagande av covid-test.

Om du som medarbetare misstänker att du har/har haft Covid-19, kontakta din chef och beställ tid för provtagning på 1177.se.

Provresultatet kan du läsa på 1177.se efter att läkaren signerat.

Läs mer om e-tjänsten på 1177. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Coronainformation för externa vårdgivare Länk till annan webbplats. på Regions Östergötlands webbplats.

Mjölby kommun har fått frågor gällande vikarieförsörjning vid hög sjukfrånvaro hos personliga assistenter. Varje assistansanordnare behöver ha egen beredskap för vikarieförsörjning i händelse av hög sjukfrånvaro hos ordinarie assistenter. Läs mer i MSB:s planeringsstöd för bortfall av personal varor och tjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan har samlat information Länk till annan webbplats. för dig som är kommunal eller privat assistansanordnare och för dig som anställer dina assistenter själv. Där berättar de vad du behöver tänka på när du ska redovisa till Försäkringskassan för att allt ska fungera så smidigt som möjligt.