Information till vård- och omsorgspersonal gällande Covid-19

Det är viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg aktivt håller dig uppdaterad om aktuellt läge för covid-19.

Här finns samlad information från Region Östergötland för vårdgivare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning för covid-19 i Östergötland för dig som arbetar inom vård och omsorg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt gällande covid-19 i Mjölby kommun

Det finns inte längre några speciella råd för den som träffat någon eller bor ihop med någon med covid-19. Bara den som har symtom behöver stanna hemma. Dock bör den som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg vara uppmärksam på symtom.

Smittspårningsschema som visar tre alternativ och aktiviteter utifrån val: 1. Covid-19 senaste 3 månaderna, 2. Vaccinerad med 3 doser eller fler, 3. Ovaccinerad/2doser eller färre.

Smittspårningsschema - När du misstänker eller blivit utsatt för smitta.

Smittspårning

Personal
Vid smittad personal ansvarar enhetschef för smittspårning. Smittspårning innefattar att smittspårningsprotokoll fylls i och de som anses exponerade informeras och uppmanas vara uppmärksamma på eventuella symtom.

Som exponerad räknas de som varit nära en bekräftat smittad inom 2 meter utan source control (munskydd) i 15 min under en 24 timmars period

Provtagning av personal utan symtom rekommenderas inte i normala fall.

Vid rätt använd skyddsutrustning/ source-control behöver inte personalen ingå i smittspårning.

Brukare/patient
Brukare/patienter med symtom isoleras och läkare ansvarar för smittspårning och beslut om provtagning.

I nära vård och omsorgsarbete används skyddsutrustning och munskydd enligt rutin.

Läs mer om soruce control med munskydd som en extra patientsäkerhetsåtgärd inom kommunal vård och omsorg (Region Östergötland). Pdf, 153 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 ska alla som hanterar vårdtagaren bära skyddsutrustning. Skyddsutrustning innebär munskydd, skyddsvisir, förkläde och handskar. I Mjölby kommun ska skyddsutrustning bäras inom två meter vid vård- och omsorgsnära insatser enligt Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i Östergötlands riktlinjer.
Närmare beskrivning av vilken skyddsutrustning du ska använda (PDF). Pdf, 367 kB, öppnas i nytt fönster.

Skyddsutrustning tillhandahålls av respektive enhet. Om skyddsutrustning saknas under jourtid, kontaktas sjuksköterska på hemsjukvården på 010-234 59 99

Munskydd är personbundet och ska användas max 4 timmar och får inte bäras utanför vårdenheten.

Skyddsvisir ska desinficeras med ytdesinfektionsmedel efter varje användning.

Här kan du ladda ner en guide för på- och avklädning av skyddsutrustning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster..

Vård- och omsorgsverksamheten har fortsatt kvar rekommendationer om säkra och trygga besök på kommunens särskilda boenden. Anledningen är att skydda personer i riskgrupp från smitta.

Läs mer om säkra besök på särskilda boenden.

Informationsmaterial för utskrift

Poster med besöksrekommendationer Pdf, 52 kB.

Om du besöker en vårdtagare med symtom som ger misstanke om covid-19 ska du använda skyddsutrustning. Samtliga enheter ska tillhandahålla skyddsutrustning (förkläde, munskydd, handskar och skyddsvisir). Informera även vårdtagaren om att du behöver skyddsutrustning när du utför insatsen.

Ta på dig skyddsutrustning; munskydd, skyddsvisir, förkläde och handskar och utför insatsen.

Rapportera till sjuksköterska att du träffat en kund med misstänkt smitta, informera även din närmsta chef.

Vårdhygienisk handbok inom kommunal vård och omsorg i Östergötland anger hur vi ska arbeta med de basala hygienrutinerna. Här finns handboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utöver de basala hygienrutinerna och klädregler gäller även särskilda hygienrutiner.

I Mjölby kommun ska skyddsutrustning bäras inom två meter vid vård- och omsorgsnära insatser enligt Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i Östergötlands riktlinjer.

Hygiendirektiv Coronavirus (Region Östergötland) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning har som syfte att förebygga smittspridning av covid -19 inom vård och omsorg. Samt att personal med negativt svar för covid -19 eventuellt snabbare kan komma i arbete.

Vid misstanke om covid-19 hos våra vårdtagare kontaktas sjuksköterska för ställningstagande av covid-test.

Om du som medarbetare misstänker att du har/har haft Covid-19, kontakta din chef och beställ tid för provtagning på 1177.se.

Provresultatet kan du läsa på 1177.se efter att läkaren signerat.

Läs mer om Coronainformation för externa vårdgivare Länk till annan webbplats. på Regions Östergötlands webbplats.

Mjölby kommun har fått frågor gällande vikarieförsörjning vid hög sjukfrånvaro hos personliga assistenter. Varje assistansanordnare behöver ha egen beredskap för vikarieförsörjning i händelse av hög sjukfrånvaro hos ordinarie assistenter. Läs mer i MSB:s planeringsstöd för bortfall av personal varor och tjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan har samlat information Länk till annan webbplats. för dig som är kommunal eller privat assistansanordnare och för dig som anställer dina assistenter själv. Där berättar de vad du behöver tänka på när du ska redovisa till Försäkringskassan för att allt ska fungera så smidigt som möjligt.

Senast publicerad