Anmäla eldning av ris och trädgårdsavfall

Du som eldar ris, trädgårdsavfall (till exempel ris, kvistar, häckklipp, blomblad, grenar, löv, gräsklipp, blast, halm, mossa och bark); ska anmäla detta på räddningstjänsten Östra Götalands hemsida.

Innan du börjar elda, anmäl detta enligt länken nedan. Du ska därtill också ringa räddningtjänsten och säkerställa att rådande förutsättningar såsom väderlek och vindförhållanden är godtagbara och att inte eldningsförbud råder. Detta bör du göra senast samma dag. Då är vi förberedda om något skulle hända och kan även avstyra onödiga utryckningar.

Länk till anmälan av eldning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.