Avgifter för serveringstillstånd,försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Avgifterna baseras på prisbasbelopp för 2021, vilket är 47 600 kr.
Avgifterna gäller från och med 2021-03-01

Prövningsavgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd och kunskapsprov

Prövningsavgifter för serveringstillstånd och kunskapsprov

Typ av tillstånd

Avgift i % av prisbasbelopp

Avgift 2021

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
och till slutna sällskap

20%

9 520

Utvidgade tillstånd (ex. lokalutvidgning och
utökat dryckessortiment)

9%

4 284

Utökade serveringstider

6%

2 856

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, inklusive tillsynsbesök

10%

4 760

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2%

952

Stadigvarande tillstånd för provsmakning av
alkoholdrycker

9%

4 284

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av
alkoholdrycker

2% per dag

952

Cateringföretag – stadigvarande
serveringstillstånd till slutna sällskap

20%

9 520

Ansökan om stadigvarande gemensamt
serveringsutrymme

9%

4 284

Ansökan om tillfälligt gemensamt
serveringsutrymme

2% per dag

952

Anmälan om ägarförändring på mer än 25 %

4%

1 904

Anmälan av lokal för cateringverksamhet

0,50%

238

Kunskapsprov

3% per tillfälle

1 428

Stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror

15%

7 140

Tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

8%

3 808

Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Tillsynsavgiften för serveringstillstånd är tillfälligt slopad under 2021 på grund av pandemin

Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Årsomsättning av alkoholdrycker i kronor

Grundavgift i % av prisbasbelopp

Rörlig avgift i % av prisbasbelopp

Avgift
2021

0 – 25 000

2,50%

0,00%

1 190

25 001 – 150 000

2,50%

2,50%

2 380

150 001 – 225 000

2,50%

5,00%

3 570

225 001 – 300 000

2,50%

7,50%

4 760

300 001 – 500 000

2,50%

10,00%

5 950

500 001 – 750 000

2,50%

12,50%

7 140

750 001 – 1 000 000

2,50%

15,00%

8 330

1 000 001 – 2 000 000

2,50%

20,00%

10 710

2 000 001 – 3 000 000

2,50%

25,00%

13 090

3 000 001 – 4 000 000

2,50%

30,00%

15 470

över 4 000 000

2,50%

35,00%

17 850

Tillsynsavgift för övrig försäljning

Tillsynsavgift för övrig försäljning

Typ av försäljning

Avgift i % av prisbasbeloppet

Avgift 2021

Försäljning av folköl

2,50%

1 190

Försäljning av tobak

5,00%

2 380

Försäljning av vissa receptfria läkemedel

2,00%

952

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2,00%

952

Vid samtidig försäljning av tobak

0,00%

0