Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Praktik i skolan

Praktik på arbetsplatser kompletterar utbildning och ger elever nya erfarenheter och kunskaper. Praktik finns i grundskolan, på vissa gymnasieprogram men det är också ett viktigt inslag i många högskoleutbildningar.