Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Ny maxtaxa för förskola och fritids 2020

Inkomsttaket indexregleras en gång per år av Skolverket, vilket gör att avgiften höjs något varje år. Från och med 1 januari 2020 höjs inkomsttaket för maxtaxan till 49 280 kronor.

Maxtaxan i förskola höjs från 1425 kronor till 1478 kronor. Maxtaxan i fritidshem höjs från 950 kronor till 986 kronor.

För mer information om avgift och maxtaxa kan du läsa här.

Avgift och regler