Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Tyck till om plan för Mantorp!

Nu finns ett förslag till översiktsplan för Mantorp ute på samråd och alla är välkomna att lämna synpunkter på detta. I planhandlingarna finns även en miljökonsekvensbeskrivning.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Mantorp påbörjades 2018. Planens syfte är att lägga fast ramarna för Mantorps fortsatta utbyggnad med bostäder, förskolor, skolor, parker med mera.

Planeringshorisonten är en tätort med 7 000 invånare, med utblick mot 10 000 invånare. Utbyggnaden av tätorten föreslås ske i huvudsak söder om järnvägen med utgångspunkt från stationen.

Möjligheter att ställa frågor eller lämna synpunkter finns vid dessa tillfällen:

21/11    kl. 18.00 - 20.30         Vifolkaskolans matsal. Föredragning kl. 18, 19 & 20.
7/12      kl. 15.00 - 17.30         Mantorps julmarknad.

Planhandlingar finns tillgängliga här på webbsidan, Mantorps bibliotek samt i Stadshuset/Stadsbibliotekets entré i Mjölby.

Här kan du ta del av alla handlingar rörande planförslaget.

Här kan du ta del av sammanställningen av de två workshopar som hölls i Mantorp 2018.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Magnus Hultegård

Telefon: 0142 - 851 86

magnus.hultegard@mjolby.se

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 2020-01-31 till:

Kommunstyrelsen
Mjölby kommun
595 80  Mjölby

Eller via e-post:
mjolbykommun@mjolby.se

 

Information om Mjölby kommuns hantering av personuppgifter i översiktsplaneprocessenPDF

Flygbild över Mantorp