Aktuellt bygga, bo och miljö

 • Nu delas gröna påsen ut!


  Du i villa som får din soptunna tömd av en sidlastare kommer under de kommande veckorna att få utdelat tre rullar med gröna påsen. Tack för att du sorterar ut ditt matavfall!

  Publicerad: 15 september 2020
 • Pågående ombyggnation Smålandsvägen/Burensköldsvägen


  I samband med ombyggnationen förnyas även vattenledningarna som finns i gatukorsningen vilket periodvis kan påverka vattenkvalitén. Arbetet beräknas pågå under tre veckors tid.

  Publicerad: 12 augusti 2020
 • Mjölby tätorts kulturmiljöer kartläggs under året


  Mjölby kommun kommer under året titta närmare på kulturmiljön i Mjölby tätort. Det är Fredriksson arkitektkontor som fått uppdraget. Anledningen till att kommunen väljer att fördjupa kunskaperna i Mjö...

  Publicerad: 3 juli 2020
 • Ekosystemtjänstanalys i Mjölby kommun


  Som en del i arbetet att ta fram nya översiktsplaner har Mjölby kommun, som en av få kommuner i Sverige, gjort en kommunövergripande ekosystemtjänstanalys för tio utvalda ekosystemtjänster (ekosystemt...

  Publicerad: 3 juli 2020
 • Vad tycker näringslivet är viktigt?


  I början av året bjöd Mjölby kommun in näringslivet till dialog om framtiden. Syftet med dialogen var att få idéer, tankar och synpunkter att ta vidare in i arbetet med kommunens framtida strategier. ...

  Publicerad: 2 juli 2020
 • Tomtköundersökning


  Under våren 2020 har Mjölby kommun skickat ut en enkät till alla som står i kommunens tomtkö. Syftet är att få bättre kunskap om vilka önskemål och behov våra kommande husbyggare har. Gensvaret har va...

  Publicerad: 2 juli 2020