Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

VA-arbeten på Grönegatan i Mjölby

Under vecka 44 till vecka 48 kommer Mjölby kommun utföra ledningsarbete på Grönegatan i Mjölby vilket kommer medföra störningar i trafiken.

För att minimera framtida driftstörningar i form av vattenläckor och avloppsstopp ska befintliga vatten- och avloppsledningar i Grönegatan bytas ut mot nya ledningar.

Arbetet kommer starta v.44 och pågå till v.48 och kommer medföra vissa störningar i trafiken då Grönegatan och närliggande gator helt eller delvis kommer att stängas av för fordonstrafik.

I övrigt kommer arbetet att bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga obehag uppstår för kringboende. Vi ber er att ha överseende med detta.

Vid frågor kontakta produktionsamordnare Jonny Allanson på telefonnummer 0142 – 880 52.

vattendroppe