Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Dags att läsa av vattenmätaren

Nu har de hushåll som har kommunalt vatten med egen vattenmätare fått ett kort för självavläsning. Det innebär att man ska läsa av och rapportera sin vattenmätarställning senast 31 oktober 2019.

Med hjälp av vattenmätarställningen beräknas fastighetens årsförbrukning vilken ligger till grund för nästkommande års fakturering. Den som inte lämnar in sin mätarställning riskerar därför att få en felaktig faktura. Genom att ha koll på sin vattenmätare kan man även upptäcka om det finns en vattenläcka i fastigheten.

Du som har en digital vattenmätare får inte något avläsningskort. Dessa mätare har inbyggd radiosändare vilket gör det möjligt för kommunens personal att istället fjärravläsa mätarställningen.

Har du frågor om din vattenavläsning kan du ringa 0142-852 33.

Den som vill veta mer kan gå in på sidan om vattenmätaravläsning.

Infoga bild