Om äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen finns flera olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser både för dig som själv är i behov av stöd och för dig som är anhörig.

Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt. Med insatser som till exempel hemtjänst och trygghetslarm kan du känna dig trygg i ditt hem. Om du inte längre kan bo kvar hemma finns olika boendeformer att välja på.

De flesta insatser behöver du ansöka om. Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med omsorgs- och socialförvaltningen för att få ditt behov prövat. Det är biståndshandläggaren som utreder och fattar beslut om möjliga insatser.

Ansökan om stöd och hjälp

Blankett för ansökan om bistånd enligt SoL Länk till annan webbplats.

Blankett för uppsägning av insatser enligt SoL och/eller LSS Länk till annan webbplats.

Så här går det till från ansökan till beslut Länk till annan webbplats.

För mer information och ansökan kontakta en biståndshandläggare på enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta.

Kontakt

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se

Uppsökande verksamhet

När du fyllt 80 år blir du inbjuden till en informationsträff för att få veta vilka insatser Mjölby kommun erbjuder för att underlätta din vardag.

Vid frågor kontakta Annelie Rydell, anhörigkonsultent telefon 010-234 59 27.

Verksamhetschef

Catherine Stolfer Suneson
Telefon: 010-234 54 89

catherine.stolfersuneson@mjolby.se

Relaterad information

Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LSS och Lagen om assistansersättning (LASS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad